Publications

Publications

Click here for an overview of all publications or here to down my publication list

 

Books (in English)

Books (in Danish)

Edited special issues of journals 

Journal articles

Book chapters (in English)

Articles and book chapters (in Danish and other Scandinavian languages)

 • Rebecca Adler-Nissen (2014) ‘The view from Copenhagen: Strategies of imperial control and the making of loyal middlemen in the Danish empire’, Internasjonal Politik, 3, pp. 311-336.
 • Adler-Nissen, R (2012), ‘Formandskabets prioriteter: Når EU’s dagsorden bliver en national ambition’, Økonomi og Politik, Vol. 85, No. 3, pp. 4-14.
 • Adler-Nissen, R (2011) ‘Diplomati og demokrati i et differentieret Europa’, M Wind (et al) EU som et politisk system – udviklinger og udfordringer. Et festskrift til Morten Kelstrup, København: Columbus.
 • Adler-Nissen, R (2011) ‘Legitimitetskriser’, in M Marcussen and K Ronit (eds): Danske kriser i internationalt perspektiv, København, Hans Reitzels Forlag. 
 • Gad, UP , Hannibal, I, Holst, K & Adler-Nissen, R (2011) ‘EUs oversøiske lande og territorier: Postkoloniale suverænitetsspil og Grønlands arktiske muligheder‘,Tidsskriftet Politik, 14/1, 15-24.
 • Adler-Nissen, R (2008) ’Det differentierede Europa: En revolution af integrationsprocessen?’ Økonomi & Politik,81/3, pp. 3-12. 
 • Adler-Nissen, R & Gammeltoft-Hansen, T (2008) ’Retsforbeholdet: Et forbehold ude af kontrol?’ Økonomi & Politik, 81/3, pp. 35-43. 
 • Adler-Nissen, R (2005) ’Bremsen og speederen: Nationale forbehold og forstærket samarbejde i EU’, Tidsskriftet Politik, 8/3, pp. 6-16 (winner of best paper at the Social Science Student conference 2005). 
 • Knudsen, T and Adler-Nissen, R (2005) ‘Dronningerunder og regeringsdannelser’, Tidsskriftet Politik,8/4, pp. 67-76.
 • Adler-Nissen, R (2003) ‘Politologiens pionerer – en samtale med Erling Bjøl’, Politologiske Studier, 6/1, pp. 78-85.
 • Adler-Nissen, R (2006) ’Den store klassefest?: Kliker og sammenhold i EU’, i Jørgensen, D (eds.), Eurovisioner. Essays om fremtidens Europa, København: Informations Forlag. pp. 25-42. 
 • Rothstein, B, Adler-Nissen R and Knudsen T (2004) ‘Institutioner’, T Knudsen (ed.): Kernebegreber i Politik, Copenhagen: Thomson, pp. 25-42.

Book reviews (selected) 

 • Adler-Nissen, R (2015) ‘Review of Blaming Europe: Responsibility Without Accountability in the European Union’. By Sara B. Hobolt and James Tilley. New York: Oxford University Press, 2015’, Perspectives on Politics, Vol. 13, No. 3, pp 914-915.
 • Adler-Nissen, R (2008) ‘Review of Audie Klotz and Cecilia Lynch: Strategies for Research in Constructivist International Relations. M.E. Sharpe, 2007’, Journal of International Relations and Development, Vol. 11, No. 3, pp. 309-311. 
 • Adler-Nissen, R (2008) ‘Review of Mette Eilstrup-Sangiovanni (ed.): Debates on European Integration: A Reader. Palgrave, 2006’, Journal of European Integration, 30/5, pp. 676-677. 
 • Adler-Nissen, R (2007), ‘Review of CH Church and D. Phinnemore: Understanding the European Constitution: An Introduction to the EU Constitutional Treaty. Routledge, 2006’, Journal of Common Market Studies, Vol. 45, No. 2, pp. 519-519. 
 • Adler-Nissen, R (2006) ‘Review of Michael Longo: Constitutionalising Europe: Processes and Practices’, Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 5, pp. 1115-1116.

Commissioned work